Rapport visar fler olyckor bland västerländska sjömän

Västerländska sjömän råkar oftare ut för arbetsolyckor än sina asiatiska kollegor. Det konstateras i artikeln ”Occupational accidents aboard merchant ships” av H L Hansen, D Nielsen och M Frydenberg i tidningen Occupational and Environmental Medicine.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Västerländska sjömän råkar oftare ut för arbetsolyckor än sina asiatiska kollegor. Det konstateras i artikeln ”Occupational accidents aboard merchant ships” av H L Hansen, D Nielsen och M Frydenberg i tidningen Occupational and Environmental Medicine.

Läs ”Occupational Accidents” i pdf-format

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook