Rekommendationer från utredningar

Dåvarande Sjöfartsinspektionens utredningsenhet, numera Transportstyrelsens sjöfartsavdelning, har sedan 1997 genomfört 159 utredningar. I dessa har sammanlagt 313 rekommendationer utfärdats varav 125 allmänna och 188 riktade.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Dåvarande Sjöfartsinspektionens utredningsenhet, numera Transportstyrelsens sjöfartsavdelning, har sedan 1997 genomfört 159 utredningar. I dessa har sammanlagt 313 rekommendationer utfärdats varav 125 allmänna och 188 riktade.
Rekommendationerna berör oftast brister i bryggrutiner (44 stycken), avsaknad av ISM/rutiner/instruktioner (39), brustna ISM/rutiner/instruktioner (37) och rekommendationer riktade till myndighet avseende regler/rutiner (27).

SFu

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook