Rekryteringen viktig för Stena Lines jämställdhetsmål

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Stena Line har satt upp tydliga mål för sitt jämställdhetsarbete och år 2022 ska 30 procent av bolagets ledande befattningar innehas av kvinnor. På San-konferensen berättade företagets HR-chef hur det ska gå till.

I våras satte Stena Line ner foten ordentligt i jämställdhetsfrågan när bolaget meddelade att de ska ha 30 procent kvinnor på
ledande befattningar år 2022. Ambitiöst
men fullt möjligt, menar rederiets HR-chef Margareta Jensen Dickson, som är en av drivkrafterna bakom bolagets jämställdhetsarbete.

– Vårt mål handlar inte bara om fler kvinnor i däck och maskin utan omfattar hela bolaget med hamnar och landorganisation. Vi försöker att fokusera på det som vi faktiskt kan påverka och göra något åt vilket faktiskt är en hel del.

Starkt stöd
Från Stena Lines ledning är stödet för att nå jämställdhetsmålet stort, säger hon.

– Hela ledningsgruppen är med oss och rederiets vd står också bakom det här. Alla vill att vi ska lyckas så jag kan inte se varför vi inte skulle göra det. Arbetsmarknaden består trots allt av hälften kvinnor, säger hon och fortsätter.

– Det som kan vara en utmaning är att sjöfartsbranschen är så mansdominerad och konservativ. Jag tror att vi alla kan vara med och bidra genom att berätta vilken cool och fantastisk bransch sjöfarten är att jobba i och vilken viktig del av samhället vi utgör.

För att nå målet på 30 procent kvinnliga ledare behöver de som rekryterar nya chef-er och medarbetare tänka om, menar Margareta Jensen Dickson. Många gånger ser den som rekryterar per automatik en man framför sig när en chefstjänst ska tillsättas, trots att det lika gärna kan vara en kvinna på posten.

– I september började vår nya hamnchef i Polen och hon är vår första kvinnliga hamnchef någonsin. Vi har verksamhet i tio länder och i åtta regioner och målet om 30 procent kvinnor i ledande befattningar omfattar alla länder vi är verksamma i,
säger hon.

Margareta Jensen Dickson berättar att Stena Lines jämställdhetsmål bottnar i ett möte under London shipping week 2017. Inom sjöfarten i Storbritannien är endast tre procent kvinnor och andelen kvinnor i övriga Europa ligger på ungefär samma nivå. Efter mötet bildade Maritime UK – britternas motsvarighet till Svensk sjöfart – arbetsgruppen Women in maritime och året efter beslöt Stena Line att ansluta sig till det arbetet. Målet om 30 procent kvinnor i ledande befattningar var dock Stena Lines eget beslut och en del av fokusområdet Jämställdhet och inkludering i företagets hållbarhetsstrategi.

– Eftersom vi är ett färjerederi ligger vi lite högre när det gäller kvinnor än många andra rederier. Under de senaste två åren har vi rört oss från runt 14 procent kvinnor i ledande befattningar till cirka 20 procent så vi är på god väg. Stena Line har även infört en nollvision om kränkningar på arbetsplatsen.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook