Reviderad skrivelse om trötthet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

IMO:s (International maritime organization) rekommendationer om trötthet ombord (fatigue) antogs 2001. Efter 17 år är nu skrivelsen på väg att revideras och under ett subkommittémöte i mitten av juli enades man om förslag till nya formuleringar. Dessa ska nu behandlas under MSC-mötet (maritime safety committee) i december.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook