Risk med azimuth-propellrar

Propelleraggregat som går att svänga runt, så kallade azimuth-propellrar, blir allt vanligare. Men det finns flera risker med dem eftersom det är ett nytt sätt att manövrera.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Propelleraggregat som går att svänga runt, så kallade azimuth-propellrar, blir allt vanligare. Men det finns flera risker med dem eftersom det är ett nytt sätt att manövrera. Ett exempel är ett fartyg som närmade sig ankomstläget. Fartyget utsattes för viss vindavdrift som behövde kompenseras för. Det gjorde befälhavaren genom att ta ut svängen mot läget ordentligt för att sedan svänga runt ett av aggregaten och inte komma för nära ett annat fartyg. Den push som gjordes förstärktes uppenbarligen av propellervattnet från det andra fartyget, vilket ledde till att befälhavaren vred runt aggregatet i en annan riktning. Det skedde troligen för snabbt, eftersom aggregatet inte vred sig den väg befälhavaren avsett. Fartyget rörde sig i fel riktning och kom för nära stranden. Ett annat exempel på riskmoment med rundsvängande aggregat är deras backfunktion, det vill säga att man kan få propellern att gå back fast aggregatet är riktat föröver. Man slipper svänga runt aggregatet men får i gengäld sämre propellerkraft. Vissa aggregat kan kombinera backslag och propellerinställning. Risken är att man blandar ihop back och fram. Ett sådant fall inträffade i våras då ett fartyg vid hamnmanöver hade lagt i ”back pitch”. I slutskedet av förtöjningsmanövern glömdes detta bort varvid fartyget stötte samman med kajen. I sammanhanget bör klarläggas att befälhavaren var ensam operatör på bryggan vid tillfället och hade även att kommunicera med övriga besättningen i radion. Rederiet föreslår självt bättre rutiner och bemanning på bryggan.
SFu dnr 06.05.02 TSS 2012-1076, 06.05.02 TSS 2011-1698

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook