Riskbedömningar tema för arbetsmiljöveckan

– En nollvision för skador och olyckor i arbetslivet är inte orimligt att sträva efter. Ingen ska behöva riskera liv och hälsa när de går till jobbet.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

– En nollvision för skador och olyckor i arbetslivet är inte orimligt att sträva efter. Ingen ska behöva riskera liv och hälsa när de går till jobbet.

littorinDet sa arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (bilden) när han talade på den årliga Arbetsmiljöriksdagen som hölls på Nalen i Stockholm i samband med den Europeiska arbetsmiljöveckan i slutet av oktober. Temat för året var riskbedömningar, ett av de grundläggande momenten i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sven Otto Littorin varnade för att ett alltför uppskruvat arbetstempo kan leda till ökad ohälsa.
– Som arbetsgivare tror man kanske att effektiviteten ökar om man höjer tempot. Men det är många gånger en felsyn som kan kosta betydligt mer än man tror, sa han.

Under den europeiska arbetsmiljöveckan pågår aktiviteter inom ett och samma tema runt om i Europa. I Sverige är arbetsmiljöriksdagen en traditionsenlig företeelse i samband med den veckan och konferensen arrangeras av Arbetsmiljöverket.

Särskild uppmärksamhet den här dagen fick de senaste årens ökande antal dödsolyckor på landets arbetsplatser. Arbetsmarknadsministern ville dock inte tillstå att han i det sammanhanget ångrade regeringens kraftiga nedskärningar inom Arbetsmiljöverket eller nedläggningen av Arbetslivsinstitutet.

– När något inte fungerar tillfredsställande ska man göra sig av med det. Sen får man fundera över vad man ska ha istället, men Arbetsmiljöverket gör ett jättebra och viktigt jobb.

Satsar på kvalitetsmärkning
Ministern sa sig vilja satsa framåt. Ett partssamråd med forskare inom arbetsmiljöområdet ska tillsättas och tillsammans med politiker och andra aktörer hitta lösningar för att minska olyckor och skador i arbetslivet.

Själv hade han för dagen bara ett konkret åtgärdsförslag till förbättrad arbetsmiljö och det var att införa en kvalitetsmärkning. Idén har han hämtat från Danmark där bra arbetsplatser tilldelas en smiley som bevis på sin fina arbetsmiljö.
– Man kan tänka sig listor på Arbetsmiljöverkets hemsida där man kan se vilka företag som sköter sig. Jag tror inte bara på repressiva piskor för den som gör fel utan också på att det måste löna sig mer att göra rätt.

På en sådan lista skulle även rederier kunna finnas med. Men någon närmare insikt om arbetsförhållandena ombord har Sven Otto Littorin inte.
– Sjöfart är en spännande bransch men tyvärr har jag ingen närmare kunskap om arbetsmiljön på fartyg.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook