Rökning i hytten en känslig fråga

De rökfria utrymmena ombord blir allt fler. Många uppskattar de hårdare reglerna men rökförbud i hytter är fortfarande en känslig fråga.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

De rökfria utrymmena ombord blir allt fler. Många uppskattar de hårdare reglerna men rökförbud i hytter är fortfarande en känslig fråga.

Hjälp hjälper
Tobaksrök innehåller mer än 4 000 ämnen varav ett 50-tal är cancerframkallande. Varje år dör runt 7 000 svenskar i förtid på grund av rökning. Mellan två och tre procent av landets rökare lyckas varje år sluta på egen hand. Med läkemedel fördubblas chanserna att bli rökfri och bland dem som även tar stöd av vårdcentralernas utbildade rökavvänjare eller Sluta-röka-linjen, lyckas 30–40 procent sluta. Den första tiden kan även rökavvänjningsprodukter minska abstinensbesvär som irritation, huvudvärk och koncentrationssvårigheter.
Nikotintuggummi. Bör tuggas långsamt för att undvika risk för illamående hicka eller halsbränna. Tuggummin kan vara svåra att använda om du har problem med tänderna eller använder tandprotes.
Nikotinplåster. Det ger en jämn dos nikotin upp till 24 timmar.
Tabletter. Kan sugas på eller läggas under tungan och varar 20-30 minuter. En bieffekt kan vara irritation i mun och hals.
Inhalator. Ett cigarettliknande plastmunstycke som du laddar med nikotinampuller. För att få i dig nikotin motsvarande ett halsbloss får du suga flera gånger.
Nässpray. Kan fås mot recept. Nikotinet sprayas i näsan och ger den snabbaste spridningen av nikotin i blodet. Nässprayen kan irritera näsans slemhinnor.
Munspray. Det senaste tillskottet till gruppen nikotinläkemedel.
Källa: Vårdguiden.
Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 eller www.slutarokalinjen.org

Antalet nikotinister har minskat rejält det senaste decenniet, men fortfarande röker över en miljon svenskar dagligen. Sjömän är överrepresenterade. Enligt en hälsostudie från 2009 är 18 procent av männen och 33 procent av kvinnorna ombord rökare. Mest blossar kvinnor inom ekonomin där hela 40 procent är rökare. Det kan jämföras med befolkningen som helhet där tretton procent av kvinnorna och tolv procent av männen röker. Tillgång till billiga cigaretter kan vara en bidragande orsak till skillnaderna i rökvanor mellan sjömän och landanställda.
– Hos oss får personalen 15 procent rabatt på allt de köper, även cigaretter, säger Elinor Gerle, biträdande personalchef vid Stena Line. Egentligen är det lite motsägelsefullt att erbjuda billiga cigaretter eftersom vi samtidigt arbetar för att få folk att sluta röka.

Även på Furetanks fartyg erbjuds cigaretter i slabben. Men rederiets Sussi Löfgren, specialiserad inom hälsa, tror att mer än tillgång spelar roll för rökvanorna.
– När jag varit ombord och gjort hälsointervjuer på våra fartyg har en del av de filippinska sjömännen sagt att de bara röker när de är ombord. Hemma säger deras fruar åt dem att inte röka. Är man inte övertygad ickerökare tror jag att det är lätt att man röker på sjön där valet helt och hållet är ditt eget, säger hon.
På Furetanks fartyg är det bara tillåtet att röka i vissa avskilda rum. Brygga, hytter och mässar är helt rökfria. Även hos Stena Line har rökningen inskränkts och numera hänvisas den som vill tända en cigarett till inglasade kurer ute på däck. Men fortfarande röks det i personalhytterna och det är svårt att få igenom ett förbud där, säger Elinor Gerle.
– Det här är en känslig fråga som vi diskuterat mycket. Vi tycker att det borde vara självklart med rökförbud, men facket säger nej.
Jens Ole Hansen är Seko sjöfolks representant i Stena Line. Han vill inte ha rökförbud i hytterna.
– Det blir mer och mer förbud mot både ena och det andra, men någon gång måste man ju acceptera att folk bor ombord. Jag förstår de som inte röker också, men då får rederiet ordna rökfria hytter till dem, säger han.
Något stöd i lagen för rökförbud i personalhytter finns inte, enligt Mikael Andersson på Transportstyrelsen.
– Man får helt enkelt vädja till det sunda förnuftet och hoppas att folk inte röker i hytterna, säger han.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook