Så undviker du skador i byssan

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Arbetsmiljöverket och Europeiska arbetsmiljöbyrån har båda publicerat skrivelser med åtgärder för att minska risken för skador i restaurangkök. Här följer en sammanfattning av dem. I Arbetsmiljöverkets broschyr Bra arbetsmiljö på din restaurang (ADI 611) kan du läsa mer. Den innehåller också en checklista som kan användas för kontroll av arbetsmiljön i byssan.

Bära tungt

 • Placera tunga varor som du ofta använder mellan knä- och axelhöjd.
 • Använd rullvagnar och hiss istället för att bära tungt.
 • Bär nära kroppen.
 • Arbeta med sänkta axlar och armarna nära kroppen.
 • Böj och vrid inte kroppen samtidigt.
 • Placera arbetsredskap framför dig, nära kroppen.

Brännskador

 • Utbilda personalen i goda tekniker för hantering av heta föremål såsom att öppna grytlock genom att vända dem bort från kroppen.
 • Plocka upp heta föremål med torra dukar.
 • Var särskilt vaksam vid användning av flottyrkokare. Använd automatisk sänkanordning av livsmedel, låt olja och fett svalna innan det tas om hand, se till att kärlen är tillräckligt stora och tål höga temperaturer.

Halkskador

 • Golvet ska vara strävt.
 • Använd särskilda arbetsskor med halkfri, sviktande sula och bakkappa som håller foten på plats.
 • Ha rutiner för hur skosulor rengörs från fett och annan smuts.
 • Håll golvet rent.

Skärskador

 • Använd endast vassa knivar. Diska knivar separat.
 • Använd rätt kniv för varje specifik uppgift.
 • Använd halksäker skärbräda.
 • Förvara knivar i block, på lämplig knivhylla eller på en magnetisk skena på väggen.
 • Utbilda arbetstagare i säker maskin-användning.
Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook