Säker sommar med goda förebilder

Sommaren står för dörren med löfte om solvarma semesterdagar och ett mer behagligt vardagstempo för många av oss. Den här tiden på året innebär också ett stort antal vikarier ute på fartygen, inte minst inom färjetrafiken. Enligt arbetsskadestatistiken är nyanställda en särskilt olycksdrabbad grupp och det är därför viktigt att ta extra god hand om säsongspersonalen.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sommaren står för dörren med löfte om solvarma semesterdagar och ett mer behagligt vardagstempo för många av oss. Den här tiden på året innebär också ett stort antal vikarier ute på fartygen, inte minst inom färjetrafiken. Enligt arbetsskadestatistiken är nyanställda en särskilt olycksdrabbad grupp och det är därför viktigt att ta extra god hand om säsongspersonalen.
Introduktionen är ett utmärkt tillfälle att presentera fartyget och göra nykomlingar uppmärksamma på de risker som kan finnas i arbetsmiljön. Och glöm inte bort att även ”gamla” vikarier kan behöva uppdateras. Den som inte varit ombord på ett tag har förmodligen hunnit glömma en del och ni har kanske också gjort förändringar ombord som behöver tas upp. Men minst lika viktigt är att som ordinarie personal vara en god förebild. Kanske är det läge att med extra kritiska ögon fundera över hur säkert man utför sina arbetsuppgifter.
Trevlig sommar!
Linda Sundgren/redaktör San-nytt

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook