Säkerhetskultur handlar om attityder

Begreppet säkerhetskultur fick en ingående förklaring vid höstens SAN-konferens. Åhörarna fick också veta hur vi människor reagerar när vi utsätts för stress i samband med olyckor.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Begreppet säkerhetskultur fick en ingående förklaring vid höstens SAN-konferens. Åhörarna fick också veta hur vi människor reagerar när vi utsätts för stress i samband med olyckor.

Det hördes många ”aha”, ”åh” och ”just det” bland det 100-tal personer som hade samlats i Läppstiftet i Göteborg för att lära mer om arbetsmiljö till sjöss. En talarlista, bland annat med några personer som sällan hörs i sjöfartssammanhang, gav dagen både bredd och djup i de ämnen som avhandlades. Säkerhetskultur var konferensens övergripande tema.

Dagens första talare, Urban Lyxzén Bervelius från Primus Pilus, menade att säkerhetskultur egentligen inte handlar så mycket om tekniska skyddsåtgärder, säkerhetsledningssystem, välskrivna policys eller en chef som ideligen påpekar hur viktigt det är att följa alla föreskrifter. Istället fokuserade han på arbetslagets gemensamma attityder och oskrivna regler, som i sin tur bottnar i fundamentala, mänskliga beteenden.

Kulturen formas av grupptryck
– Det är när vi pratar om människorna i arbetslaget och deras inställning till hur saker och ting ska skötas som vi närmar oss kulturen. Säkerhetskulturen formas av grupptryck och viljan att vara delaktig och passa in. När ingen säger ifrån fast en kollega gör något uppenbart farligt eller olämpligt så råder en mindre bra säkerhetskultur på arbetsplatsen, sa han.

I företag där ledningen vill försöka påverka säkerhetskulturen ska styrningen inte ske uppifrån och ner. Han menar att man når bättre resultat om man istället frågar personalen hur de vill ha det.
– Låt flödet gå nerifrån och upp. Ni kommer att märka att det fungerar mycket bättre än om ni som chefer försöker trycka på en massa regler på era anställda, säger Urban Lyxzén Bervelius.

Tryggve Ahlman från Redareföreningen höll en kortare presentation om hur stora sjöfartskatastrofer drivit regelutvecklingen framåt och konstaterade att alla aktörer i näringen bär ett ansvar för säkerhetskulturen inom sjöfarten.

Enkla lösningar ökar säkerheten
Från Wallenius Marin kom Peter Jodin och berättade om hur de med ombordpersonalens hjälp driver säkerhetsarbetet framåt.

Han visade hur ganska enkla lösningar kan förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten. Som en hög lejdare som installerats på samtliga fartyg och som står lutad mot ett skott i anslutning till väderdäck. Den ska kunna användas i händelse av en kraftig slagsida.
En räfflad fålla med ledstänger på bägge sidor har byggts för att underlätta förflyttningar på däck under svåra förhållanden och vaggor för enklare sjösättning av livflottar är numera standard på rederiets fartyg.

Forskaren och sjöingenjören Monica Lundh var på plats för att berätta om sin avhandling ”Maskinrumsergonomi och säkerhet” som snart går i tryck. Hon konstaterade att det finns mycket som kan bli bättre i både kontroll- och maskinrum.

Överläkare Ralph Nilsson och hans kollega Karl Forsell höll en kortare presentation om den webbplats för sjöfartsmedicin som med hjälp av San-pengar ska bli verklighet till våren (läs mer på s. 3).

Chefen kan skapa säkert klimat
En uppskattad föredragshållare var Marianne Törner från Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon pratade engagerat om hur ett bättre säkerhetsklimat på arbetsplatser också leder till färre olyckor och att chefen är en viktig person för att skapa ett bra och säkert klimat.

– Vad chefen gör och säger är otroligt viktigt för säkerhetskulturen och som chef behöver man inte vänta på att de anställdas attityder ska förändras för att ändra ett beteende. Tänk bara på när vi införde krav på bilbälte, vilket många inte alls ville då. Idag skulle de flesta sannolikt ha det på sig även om kravet togs bort. Där gick regeln före attitydförändringen.

Dagens sista talare var psykologen och forskaren Arto Nordlund som pratade under rubriken ”Krisreaktioner och stress – hur säkert är det?”

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook