”Samverka och förebygga inom EU”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Temat för EU:s årliga arbetsmiljökampanj är samverkan för att förebygga. Utöver traditionella arbetsmiljöområden omfattar kampanjen också psykosociala risker med stress, hot, våld och mobbning. Syftet med kampanjen är att skaffa sig en uppfattning om hur företag och organisationer arbetar förebyggande och att sätta mer fokus och öka intresset för förebyggande åtgärder. Man vill också belysa det faktum att arbetsmiljö handlar om ett samarbete
mellan myndigheter, arbetsgivare, chefer och arbetstagare. Det är Europeiska arbetsmiljöbyrån med säte i spanska Bilbao som varje år lanserar en arbetsmiljökampanj. Den del av årets kampanj som handlar om psykosociala risker har utformats av representanter från Sverige och presentationen av resultaten kommer att ske under en avslutande konferens i mars nästa år.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook