San föreslår bättre arbetsmiljöutbildning

San har arbetat fram ett underlag med förslag om hur utbildningen inom arbetsmiljöområdet kan förbättras. Nämnden anser att det finns stora brister i dagens arbetsmiljöutbildning och för att råda bot på dessa föreslås en arbetsmiljömodul i flera nivåer.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

San har arbetat fram ett underlag med förslag om hur utbildningen inom arbetsmiljöområdet kan förbättras. Nämnden anser att det finns brister i dagens arbetsmiljöutbildning och för att råda bot på dessa föreslås en arbetsmiljömodul i flera nivåer. Den ska omfatta såväl grundläggande arbetsmiljöutbildning för blivande manskap liksom utökad arbetsmiljöutbildning på sjöbefälsskolorna samt påbyggnadskurser för seniorbefäl och landbaserad personal.
Målet är att utbildningarna ska certifieras med krav om regelbunden förnyelse, både i Sverige och i andra länder.

Förslaget skickades till Transportstyrelsen i början av mars för vidare presentation i International maritime organization.

Läs förslaget här (pdf)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook