Eftersom pandemiläget är fortsatt osäkert har vi beslutat att ställa in årets San-konferens som skulle hållits i Göteborg den 27 oktober. Istället kommer vi att uppmärksamma den europeiska arbetsmiljöveckan som pågår under vecka 43, samma vecka som konferensen var planerad till. Temat för veckan är belastningsergonomi och går under rubriken Friskare arbetsplatser belastar rätt. Belastningsergonomi är ett ständigt aktuellt ämne inom arbetsmiljöområdet och har under decennier varit en av de vanligaste orsakerna till arbetsskador. Årets tema är en fortsättning på den kampanj om belastningsergonomi som inleddes förra året och som kommer att pågå även under 2022. Vi följer den europeiska arbetsmiljöveckan (25-29 oktober) på Sans Facebooksida med dagliga inlägg kopplade till arbetsmiljö och belastningsergonomi. Vår Facebook hittar du på: facebook.com/sannytt/

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook