Sanpriset 2015 – Monica Öberg, Rederi Eckerö

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

3Juryns motivering
Mottagaren av årets Sanpris beskrivs som en ovärderlig resurs i det rederi hon arbetar. Hon är en stor humanist som med mycket värme och medmänsklighet håller samman rederiets samtliga rehabiliterings- och arbetsträningsärenden på ett föredömligt sätt.
Regelverken kan hon utan och innan, och hon är totalt orädd inför att ifrågasätta regler och myndighetspraxis för att hjälpa enskilda människor som har svårt att hantera den byråkrati som ofta möter den som blir långtidssjukskriven. Hon tar sig tid att lyssna till människor som mår dåligt och tillkallar specialisthjälp när det behövs. Men hon har också förmågan att ge tydliga besked och leverera sanningar, ibland obekväma sådana, utan att för den skull döma eller komma med pekpinnar. Hon är en person som med stort hjärta och genuint engagemang gör betydligt mer än vad befattningen egentligen kräver.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook