Sjöman med livet som insats

I mitten av november hölls 195 sjömän som gisslan av somaliska pirater. Hur många som tvingas tillbringa julen ombord på kapade fartyg återstår att se, men statistiken är dyster.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I mitten av november hölls 195 sjömän som gisslan av somaliska pirater. Hur många som tvingas tillbringa julen ombord på kapade fartyg återstår att se, men statistiken är dyster. Bara i år har 15 sjömän dödats till följd av sjöröveriet och det finns inget som tyder på att attackerna är på väg att avta, vare sig i antal eller styrka.
Bilder från fartyg som varit i piraternas våld vittnar om misär och allmän kaos. De som marinens företrädare visade på Världssjöfartens dag i Göteborg i september var inget undantag. Synerna förde tankarna till ett hem som utsatts för ett brutalt inbrott med möbler, prylar och tillhörigheter i en salig röra. Andra foton föreställde beväpnade män i små snabba båtar, lastade med stegar, bränsle och cat, på jakt efter ett lämpligt offer.
Utvecklingen av den sjöburna brottsligheten utanför Somalia har gått i helt fel riktning. 2004 skedde ett tiotal piratattacker, fem år senare, 2009, fullkomligt exploderade sjöröveriet och har sedan dess legat på över 200 attacker årligen. Och varje angrepp och varje kapning har ett stort antal offer i form av drabbade sjömän, deras familjer, och naturligtvis också redare. När man ser bilderna från de fritagna fartygen kan man inte låta bli att fundera över hur det måste vara att tvingas leva under sådana förhållanden, månad ut och månad in, utlämnad till drogade pirater och med brist på mat och vatten. Stressen att inte veta när eller ens om man kommer att återförenas med sina familjer, att utsättas för misshandel och skenavrättningar, kan vi andra bara ana oss till. Att befinna sig mitt i kaoset samtidigt som julen närmar sig måste vara extra plågsamt.

Militären otillräcklig
Men hur ska man då få stopp på det östafrikanska sjöröveriet? Enligt militären går det inte att lösa problemen med enbart militära medel. Området är för stort att bevaka och det finns helt enkelt inte resurser att säkra upp hela regionen. Nu tycks dessutom den militära närvaron vara på väg att minska på grund av omfördelning av fartyg till Libyen och minskade ekonomiska resurser på grund av den ekonomiska kris som världsekonomin befinner sig i.
En svensk forskare, Karl Sörensson vid Försvarshögskolan, har skrivit rapporter om de somaliska piraterna. Enligt honom finns det bara två vägar bort från sjöröveriet: antingen måste sjöfarten sluta trafikera de här farvattnen eller också måste omfattande insatser inne i landet genomföras. Rektorn för den muslimska skolan i Vällingby, som höll ett anförande på Världssjöfartens dag, var inne på samma linje. Somalia behöver en stabil politisk ledning, bättre utbildning och ökad handel med omvärlden för att sjöröveriet ska kunna stoppas. Men i väntan på en lösning tvingas världens sjömän fortsätta att utsätta sig för de risker det innebär att jobba på fartyg i farvattnen runt Somalia.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook