Sjömannens dag

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den 25 juni firas Sjömannens dag för fjärde året i rad. Dagen instiftades av IMO (International maritime organization) i syfte att öka kunskapen om alla dem som jobbar inom världssjöfarten och visa dem uppskattning. I år driver IMO en kampanj i sociala medier i samband med firandet. Ambitionen är att öka allmänhetens insikt om vilken avgörande roll de ombordanställda spelar i människors dagliga liv genom transporter av gods. Den som vill bidra till kampanjen kan göra det via Facebook:

http://www.facebook.com/imohq, Twitter @IMOHQ och #thankyouseafarer eller Youtube http://www.youtube.com/user/IMOHQ. 

Linda Sundgren 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook