Sjömäns behörigheter förlängda i sex månader

Den pågående pandemin försvårar genomförandet av de utbildningar och läkarbesök som sjömän behöver för att förnya sina behörigheter. Därför be-slutade regeringen i mars att förlänga sjömäns behörigheter med sex månader från det datum de annars skulle behövt förnyas.

(LS)

Drivs av Breakwater Publishing