Slarv med utkik ledde till böter

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sjörättsdomstolen har avgjort ett ärende, där ett sjömätningsfartyg och ett fiskefartyg varit inblandade i en närsituation. Förutsättningarna var följande. Ombord på sjömätaren höll man vid tillfället på att sjömäta. Fartyget hade därmed begränsad manöverförmåga och förde därför dagersignaler som visade detta. Ombord på fiskebåten rensade man fångsten samtidigt som man höll koll på omgivningarna och navigationen genom att med upp till 15 minuters intervall gå upp på bryggan. Fiskebåtens fart var ca 8 knop och sikten god. Från sjömätaren anropade man fiskebåten via VHF, då man ansåg att en närsituation höll på att uppstå, men fick inget svar. Man avgav då en ljudsignal, varvid fiskeskepparen sprang upp till bryggan. Denne kunde då konstatera att sjömätaren girat, och att det inte längre fanns risk för kollision. Domstolen kunde konstatera att fiskebåten varit väjningsskyldig (regel 18c) och att man inte hållit utkik enligt kraven. Därför dömdes skepparen till böter för vårdslöshet i sjötrafik.

SLma Gbg målnr B 7206-12

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook