Snabb anpassning på M/S Bonito

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På mindre än ett dygn upprättade besättningen på Donsötanks M/S Bonito nya rutiner för att möta coronapandemins utbredning. Befälhavare Fredrik Jahrén menar att den snabba omställningen var möjlig tack vare tankbesättningarnas vana vid förändringar och höga säkerhetsmedvetenhet.

När Fredrik Jahrén lämnade hemmet på Åland för mönstra på i Amsterdam den 13 mars, började han inse allvaret i den eskalerande pandemin. På Arlanda var det betydligt mindre folk än brukligt och i Amsterdam ännu glesare bland resenärerna.

Rederiet hade lämnat ut de riktlinjer som rekommendationer som branschorganisationen gett ut som stöd för besättningarna i rederiet, men vi tog det ett steg längre och genomförde en fullständig lock-down av fartyget och försatte oss själva i karantän. De extrainsatta åtgärderna implementerade vi på mindre än ett dygn och de var i full kraft när vi kom till Antwerpen följande dag.

Flera åtgärder vidtogs, men grundidén var att så långt som möjligt hålla fartyget stängt för utomstående. Ett kontor inrättades på däck för dem som är direkt involverade i lastoperationer. Övriga externa kontakter som agenter och myndighetsföreträdare med flera ombads i första hand sköta kontakterna med fartyget via mejl.

– Vi trodde att det skulle bli svårt att få acceptans för det här, men vi blev väldigt positivt bemötta. Jag tror att de i hamnarna var räddare för oss än vi för dem, säger Fredrik Jahrén.

Också rutinerna vid av- och påmönstringar har förändrats. Besättningsbyten är koncentrerade till de hamnar där sådana är möjliga. Allra helst vill man skifta folk i Sverige för att minska resvägen till och från fartyget.

Hot om karantän

– I den mån det är möjligt reser besättningen nu till och från fartyget med hyrbil för att undvika andra människor. När man kommer ombord får man gå in via en särskild ingång, tvätta händerna, ta på handsprit, duscha och byta kläder. Vi gör vad vi kan för att skydda oss utan att sätta stopp för besättningsbyten, säger Fredrik Jahrén.

Sedan mitten av april är han åter hemma hos familjen på Åland och kommer så att förbli under ett par månader. Men det som oroade honom mest under de fyra veckorna ombord var att någon i besättningen skulle bli sjuk.

– Inför varje hamnanlöp lämnar vi in en hälsodeklaration och om någon är dålig finns en risk att fartyget blir satt i karantän. Det var också därför vi så snabbt bestämde oss för att vidta åtgärder på egen hand, säger Fredrik Jahrén.

Att man lyckades genomföra förändringarna på Bonito så snabbt tror Fredrik Jahrén delvis beror på besättningens vana att ställa om och anpassa sig efter nya direktiv. Tanksjöfarten är det segment inom sjöfarten som är hårdast reglerad och det är inte ovanligt att det plötsligt kommer krav på nya åtgärder för att höja säkerheten ombord.

– Inom tank är vi väldigt öppna för förändringar och vana att anpassa oss och vi gör det väldigt fort. Dessutom har vi en mycket hög säkerhetsnivå. Allt vi gör handlar om säkerhet och det underlättar i en sådan här situation.

I mitten av april mönstrade Fredrik Jahrén av i finska Borgå. Därifrån körde han genom ett nästan helt öde Finland på ett EU-certifikat som ger transportarbetare rätt att färdas över stängda gränser. Det behövdes eftersom Finland hade skurit av hela Nyland, inklusive huvudstaden Helsingfors, och infört vägspärrar för in- och utresor.

– Men de flesta gränskontroller verkar inte känna till de här certifikaten så det gäller verkligen att ha alla resehandlingar i ordning, säger han.

Fredrik Jahrén

Ålder: Fyller 50 i år.

Bor: Villa i centrala Mariehamn på Åland.

Familj: Hustrun Johanna, sönerna Axel, 13 och Joel, 9.

Bakgrund: Gjorde sin första resa 1987 som jungman på en paragrafare. Har därefter seglat i såväl svenska som utländska rederier i olika befattningar. Främst inom tank, men också på roror- och bulkfartyg, färjor, kombinationsfartyg och offshore.

Aktuell: Drivande i införandet av coronarutiner ombord på Donsötanks M/S Bonito. 2019.

Arbetsmiljötips: Om vi i svenska fartyg kan hålla en mycket god och säker arbetsmiljö så får vi våra besättningar att trivas och därmed att stanna i våra rederier. Dessutom leder det till att vi utmärker oss som ett kvalitativt alternativ på en internationell marknad vilket jag tror är viktigt för att kunna konkurrera med övriga aktörer. Vi vill ju vara bäst i klassen på det vi gör!

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook