Sömnbrist – inte bara på bryggan

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

 Trötthet är inte bara ett problem bland nautiker. Långa arbetspass och sömnbrist förekommer även på andra avdelningar. Sjöingenjör Mårten Ohlsén berättar hur han jobbat dygn i streck med ytterst lite vila. Enligt forskare kan även byssan vara ett problemområde. 

Trötthet bland bryggbefäl har varit i fokus i många år. Fartyg med endast två nautiker är överrepresenterade i olycksstatistiken och flera studier visar att vaktgång sex om sex ger för lite sömn. Men nu har man börjat uppmärksamma förekomsten av fatigue även inom andra avdelningar.

– Vi tror att det kan finnas överallt, inte minst i intendenturen, säger forskare Monica Lundh vid Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers. På lastbåtar är kockarna många gånger helt ensamma och jobbar sju dagar i veckan med tidiga morgnar och sena kvällar. Men tröttheten märks inte lika tydligt där som när någon somnar på bryggan och kör på grund.

En som upplevt trötthetsproblem i jobbet är sjöingenjör Mårten Ohlsén. Idag är han teknisk chef på ett utlands-kontrollerat fartyg som letar olja runt om i världen. Med en bra avpassad storlek på besättningen och välplanerade maskinrum är sömnbrist sällan ett problem. Men på flera av de fartyg han jobbat tidigare var för lite sömn ett vanligt bekymmer. I egenskap av teknisk chef fick han, utöver det gängse arbetet, inte bara ta hand om samtliga ankomster och avgångar under dygnets alla timmar utan även ansvara för de arbeten som tidigare utfördes av elektriker, reparatörer och kylmaskinister.

– Den minskade kompetensen bland ombordpersonalen har medfört att vissa kritiska moment som överhalning av separatorer, bränsleventiler och bränslepumpar i många fall har ålagts de tekniska cheferna. Det här skapar irritation, vilket även det är en energislukare av stora mått, säger Mårten.

På många fartyg är de tekniska chef-erna även jourgående vartannat dygn. Sammantaget krymper arbetsuppgifterna möjligheterna till vila rejält.

Omöjlig ekvation

Ta en resa från en Östersjöhamn till Hamburg. Först arbetade man hela dagen mellan åtta och fem. Sedan på igen klockan sju på kvällen vid lots för att sitta nere i maskin hela natten genom Kielkanalen. Nästa morgon var vi i Elbe, och vid ankomst i Hamburg vid lunchtid var det i regel någon inspektion, bunkring eller liknande som man var tvungen att vara med på. Sedan avgång igen på kvällen med samma kör åt andra hållet.

Arbetsmiljömässigt var det inte bra alls. Man bryts ner. Att försöka törna in tidigare för att klara vilotidsreglerna är i allmänhet inte möjligt. Problemet är att det inte får ”bli rött” i vare sig underhållssystemet eller vilotidsprogrammet, en inte helt lätt ekvation att få ihop. Dessutom är systemet väldigt sårbart, i synnerhet då det börjar bli omsättning på personalen vilket brukar gå hand i hand med ökad stress. Det blir en ond cirkel som det är väldigt lätt att förlora kontroll över säger Mårten.

Huvudvärk och dålig aptit

På Mårtens förra fartyg bestod maskin-besättningen av chief, förste fartygs-ingenjör och motorman. Besättningens storlek var anpassad för att hantera ett helautomatiskt maskinrum som i stort sett skulle sköta sig självt. Problemet var att det inte gjorde det.

– I praktiken är det väldigt många så kallade helautomatiska system som i själva verket är helmanuella och kräver enormt mycket handpåläggning.

För Mårtens del fick arbetssituationen en rad konsekvenser, både för hälsan och prestationsmässigt säger Mårten.
– Jag fick huvudvärk, sömnproblem, dålig aptit och med det följde att jag blev lättirriterad. Tröttheten gjorde också att man blev mindre effektiv och inte alltid var lika noggrann. Man orkade helt enkelt inte vara det. Det här kändes inte rätt och ledde till att jag sökte mig till ett rederi med bättre förutsättningar att kunna göra ett gott arbete och samtidigt få bättre hälsa.

Forskning visar att trötthet dessutom försämrar reaktionsförmågan och gör det svårare att fatta kloka beslut.

– Att vara trött är jämförbart med en lätt berusning, säger Monica Lundh. I maskin är det mycket tunga lyft och lider man av sömnbrist ökar risken för olyckor. Men det gör det även i byssan där man hanterar mycket köksmaskiner, vassa knivar, fritöser och stora kastruller med kokande vatten.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook