Ständiga förbättringar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare är ett måste för den som vill ha bra personal. Det menar HR-företrädarna Anette Wugk och Martin Sander som jobbar hos två rederier inom vitt skilda segment.

Anette Wugk är HR-chef på färjerederiet TT-Line AB. Fartygen går i trafik mellan Sydsverige och kontinenten. Samtliga ombord är svenskar. De flesta jobbar två veckor och är lediga två och fartygen kommer till Sverige varje dygn. Martin Sander arbetar med personalfrågor på Donsötank. Den svenska besättningen har avlösning var fjärde vecka medan filippinarna är ombord sex månader. Fartygen trafikerar Nord- och Östersjön och angör endast sporadiskt svenska hamnar. Förutsättningarna för de två rederierna är med andra ord ganska olika, men deras HR-företrädare säger båda att det är väldigt viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Nya generationer kommer ut på arbetsmarknaden och man ska inte förvänta sig att de tänker stanna ett helt yrkesliv, säger Anette Wugk. För oss är det jätteviktigt att följa utvecklingen och möta det de efterfrågar för att kunna fortsätta rekrytera. TT-Line har, enligt Anette Wugk, satsat mycket på sådant som internetuppkoppling och träningsmöjligheter och man har tagit hjälp av företagshälsovården för att utrusta gymmen. Också kosten måste vara bra, säger hon.

Fräscha personalutrymmen

– Maten är jätteviktig och är den inte bra säger folk ifrån. Vi försöker också ha fräscha personalutrymmen med allt från mäss till hytter. Självklart ser vi också till att ha bra arbetsmiljö och att den skyddsutrustning som behövs finns ombord. Att arbetsmarknaden på sjösidan svängt under senare år och arbetslösheten ökat har inte lett till att man satsat mindre på attraktionskraft och rekryteringsförmåga, säger Martin Sander. Han menar att den som vill behålla sin besättning och kunna rekrytera nya, duktiga medarbetare hela tiden måste anstränga sig för att skapa bra villkor.

– För vår personal är det väldigt viktigt att få mönstra av i tid. Många av dem är yngre och har saker inplanerade när de kommer hem och vi gör vad vi kan för att hålla avlösningsdagarna. Har ett fartyg ankrat skickar vi ofta ut en speedbåt för att hämta dem. Vi försöker också ha bra arbetsvillkor med löner och rimlig arbetsbörda och vi har svensk teve, väl-utrustade gym och internet. Att besättningarna jobbar säkert och ges förutsättningar att göra det, är ett gemensamt intresse hos såväl rederiet som lastägarna och dem ombord, säger Martin Sander.

– Vi har stora lager med skyddsutrustning och arbetskläder ombord, det ska alltid finnas mer än vad som egentligen behövs. Att hålla en bra nivå kostar visserligen en del men det är också väldigt dyrt om någon slutar. Vi vill ha personal som trivs och som stannar hos oss länge.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook