Studenter granskar bryggdesign

Arbetet mot säkrare och mer användarvänliga bryggor går vidare. Nu tas studenter till hjälp för att förbättra tekniken.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Arbetet mot säkrare och mer användarvänliga bryggor går vidare. Nu tas studenter till hjälp för att förbättra tekniken.

Tekniken på bryggan är ofta behäftad med brister. Ologiska reglage, röriga instrumentpaneler och knappar som inte går att skilja från varandra skapar förvirring och kan i värsta fall bidra till olyckor. Förra hösten drog projekt MTO-Sea (Människa Teknik Organisation) igång där befälsstudenter fick i uppdrag att titta närmare på bryggmiljön under sin sista praktik.
– När man jobbat ett tag blir man lätt hemmablind och slutar reflektera över övertejpade knappar och instuckna tandpetare. Eleverna kommer ombord med fräscha ögon och har möjlighet att lägga märke till fel och brister på ett helt annat sätt, säger Christer Bergquist vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Första studentkullen med detta uppdrag gav sig ut i våras. De utrustades med en ”loggbok” fylld med frågor att ställa till befälen ombord.
Av totalt 42 tillfrågade sjökaptensstudenter var det bara åtta som valde att delta. Men projektledaren är ändå nöjd.
– Kvalitén på rapporterna är helt okej med tanke på omständigheterna. Studenterna gjorde det här utöver uppgifterna i sina ordinarie praktikpärmar och andra arbetsuppgifter ombord, säger Margareta Lützhöft vid Chalmers.

Studenterna rapporterade om olika brister, men det fanns vissa problemområden som återkom i nästan alla rapporter. Larm var ett av dem. De låter för högt, för lågt, är för känsliga och så vidare.
Ett annat vanligt problem var svårigheten att skruva ner ljusstyrkan på bildskärmar, som därmed riskerade att försämra nattsikten.

Syftet med MTO-Sea är dels att lära studenterna ett kritiskt tänkande, dels att förbättra bryggtekniken. Meningen är att studenternas rapporter om bristfällig teknik ska föras vidare till berörda parter såsom rederier, klassningssällskap, försäkringsbolag, skeppsbyggare och teknikleverantörer.
MTO-Sea planeras att bli ett obligatoriskt inslag i sjöbefälsutbildningen i Kalmar, sannolikt för både ingenjörer och kaptener. Även sjöbefälsutbildningarna vid Chalmers tänker anamma systemet. Resultaten från vårens rapporter är under analys och ska presenteras efter jul.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook