Svensk sjöfarts vd: ”Det ljusnar vid horisonten”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

6

En hållbar sjöfart som gynnar alla. Under den rubriken talade Svensk sjöfarts vd, Pia Berglund som menade att hänsyn måste tas till såväl sociala villkor som miljö och ekonomi.

Pia Berglunds utgångspunkt var att svensk sjöfart är bra men kan bli ännu bättre. Enligt internationella index och listor ligger Sverige bland de främsta, som hos Paris MOU som varje år publicerar resultat från hamnstatskontroller runt om i världen. 2014 hamnade Sverige på femte plats.

– Enda anledningen till att vi inte ligger ännu högre är att våra fartyg är relativt gamla, sa Pia Berglund.

Ökad öppenhet

Men, fortsatte hon, Sveriges höga ranking-siffror betyder inte att man kan luta sig tillbaka. Fortsatt arbete för hög kvalitet är en förutsättning för näringens fortlevnad.

– Efter att MLC (arbetsmiljökonvention-en, redaktionens anmärkning) trädde i kraft har vi sett ett antal fartyg åka fast i hamnstatskontroller för att de inte betalat löner till sina anställda. Det är sådana redare vi konkurrerar med. Vi kan aldrig bli billigast, därför måste vi vara bäst, sa hon.

Pia Berglund passade också på att berätta att Svensk sjöfart ska bli mer öppet. Hon sa att branschen har en tradition av att hålla låg profil i offentliga sammanhang, men att det nu är dags att ta större plats. – Vi måste kliva fram i ljuset och berätta varför vi är så viktiga. Jag tror på trans-parens, att visa vad vi kan och sådant vi behöver förbättra och kanske till och med få hjälp med.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook