Sverige bästa flaggstat

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Fartyg under svensk flagg är bäst på att leva upp till internationella regler om sjösäkerhet och sjöfartsskydd. Det enligt organisationen Paris MOU som varje år sammanställer resultat av hamnstats-   kontroller runt om i Europa och publicerar i tre listor: vit, grå och svart. Flaggens placering beror på antalet uppdagade brister och kvarhållna fartyg i samband med kontroller. Totalt omfattas 73 nationer.

– Det här är ett kvitto på att vårt sätt att arbeta med sjösäkerhet fungerar. Men det viktigaste är inte att vi är världsbäst på årets listor utan att vi under ett stort antal år har medelplacering tre. Det undrar jag om någon annan nation kan slå, säger Tryggve Ahlman på föreningen Svensk Sjöfart och fortsätter.

– Vi pratar mycket om säkerhetskultur och nu verkar det som att vi också lyckats omsätta det i praktiken. Men det är sjömännen ombord som utför det dagliga säkerhetsarbetet och de ska verkligen ta åt sig av detta.

På den vita listan efterföljs Sverige av Storbritannien, Frankrike, Danmark och Norge. Portugal och Spanien klättrar upp på den vita listan medan Indien och Schweiz flyttats ner till den grå. I botten på svarta listan återfinns Tanzania, Moldavien, Togo, Komorerna och Cooköarna. I augusti nekades två lastfartyg tillträde till Paris MOU:s hamnar på grund av hög säkerhetsrisk. Det ena var Togoflaggade M/V Porhov som fastnade i en kontroll i brittiska Gibraltar. Det andra M/V Jigawa som stoppades i samband med ett hamnanlöp Genua, Italien. Jigawa går under Moldavisk flagg.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook