Testa dina arbetsmiljökunskaper på nätet

Nu är det möjligt att på Sans hemsida genomföra en utbildning i arbetsmiljö som nämnden tagit fram. Kursen är gratis och vänder sig i första hand till ombordanställda.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Sans nya utbildning vänder sig till alla som jobbar med arbetsmiljö till sjöss.
Sans nya utbildning vänder sig till alla som jobbar med arbetsmiljö till sjöss.

Nu är det möjligt att på Sans hemsida genomföra en utbildning i arbetsmiljö som nämnden tagit fram. Kursen är gratis och vänder sig i första hand till ombordanställda.

Före årsskiftet lanseras den även på engelska och en version för utlandsflaggade fartyg är under utveckling.
I den interaktiva utbildningen Bättre arbetsmiljö till sjöss tas ett brett grepp om ämnet. De första kapitlen handlar om de nationella och internationella regelverk som styr arbetet medan resterande delar går in på mer specifika arbetsmiljöproblem och förhållanden inom olika avdelningar. Kursen vänder sig främst till ombordanställda men även studenter samt den som ägnar sig åt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor på rederikontoret kan genomföra den.
– Jag har svårt att komma på någon i rederiet som inte skulle ha användning av utbildningen och idealet vore förstås om alla gjorde den, säger Cecilia Österman, doktorand vid Chalmers tekniska högskola och San-representant. Den är rikt illustrerad och ger en bra bild över arbetsförhållandena ombord.
Enligt Cecilia, som själv utbildar blivande sjöbefäl i arbetsmiljö på Chalmers, passar utbildningen både nyutexaminerade och dem som redan har några år i yrket.
– Visst lär vi ut en del av det här på skolorna, men det är inte säkert att man är så mottaglig för all information just då när det är mycket annat att tänka på. Har man däremot jobbat ett tag kan det vara lättare att relatera till innehållet i utbildningen och dessutom är det alltid bra att fräscha upp sina kunskaper.
Utbildningen bygger på innehållet i Arbetsmiljömanual för sjöfarten och den som är bekant med pärmen kommer säkerligen känna igen sig i kursen. Utbildningen kan genomföras i ett svep eller vid olika tillfällen. Varje kapitel avslutas med ett antal frågor som måste besvaras innan man kan gå vidare, men kursen är inte certifierad.
– Avgörande i arbetsmiljöarbetet är inte att uppfylla en viss paragraf utan att faktiskt minska ohälsa och olyckor till sjöss, säger Cecilia Österman.
Bättre arbetsmiljö till sjöss är utvecklad i samarbete med Shipgaz training. Den finns på san-nytt.se samt training.shipgaz.com. Under 2012 kommer även en arbetsmiljöutbildning som är anpassad för utlandsflaggade fartyg.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook