Transportstyrelsens säkerhetsöversikt

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsens har från i år en gemensam säkerhetsöversikt, där säkerhetsutvecklingen inom luftfart och sjöfart redovisas, med fokus på utvecklingen under 2013.

Du återfinner publikationen på Transportstyrelsens hemsida, där den går att ladda ned som pdf.

http://www.transportstyrelsen.se/Publikationer/Sjofartspublikationer/Sjosakerhet/Sakerhetsoversikt-2013/

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook