Trossar i propeller

När man skulle lägga av trossen hamnade gölingen i vattnet och sögs ner och fastnade i propellern. Propellern hade ställbara blad och snurrade fortfarande, fast den var nollställd. Bogsertrossen sträcktes så pass mycket att den gick av och skadade en besättningsman på bogserbåten allvarligt.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vid ett förtöjningsarbete hade man hjälp av två bogserbåtar. Den aktra var kopplad med bogserarens tross som hade en göling i änden; den hade använts för att ta ombord bogserlinan på fartygets poopdäck. När man skulle lägga av trossen hamnade gölingen i vattnet och sögs ner och fastnade i propellern. Propellern hade ställbara blad och snurrade fortfarande, fast den var nollställd. Bogsertrossen sträcktes så pass mycket att den gick av och skadade en besättningsman på bogserbåten allvarligt.

Till Insjö har rapporterats ett antal liknande händelser, varav sju har studerats. Av dessa hade de flesta tunga trossar (typ Atlas) som sjunker i vatten. Bara en hade flytande tross som ändå hade tvingats ner av strömmande vatten.
Vidare tycks det vara vanligt att ställbara propellrar, som ju fortfarande roterar fast de är nollställda, kan skapa strömmar som drar trossar till sig. I ett par fall har man ansett det nödvändigt att nödstoppa propellrarna. I ett av de fall som beskrivs i Insjö förekom en personskada. Samtliga föranledde åtgärd av dykare och orsakade försening och merkostnader. I två fall har man fått materiella skador, en skadad axeltätning respektive oljeläckage.

Ovanstående leder till följande reflektioner:

  • Propeller med ställbara blad kräver stor varsamhet eftersom den fortfarande roterar även om man inte har framdrift.
  • Tunga trossar löper större risk att fastna i propeller än flytande.
  • Risken för person- eller materielskador är uppenbar.

BSU 607/07. Insjö 392 394 1099 1102 1766 1776 2234

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook