Uppväxt i kallt klimat ökar risken för vita fingrar

Den som bor i ett kallt klimat eller någon gång förfrusit händerna löper större risk att drabbas av vita fingrar än andra. Om man dessutom utsätts för kyla eller hanterar vibrerande verktyg i yrkeslivet ökar risken ytterligare. Det här visar en avhandling från Umeå universitet.
Att arbeta i kyla ökar risken att drabbas av Raynauds fenomen, det som i daglig tal brukar kallas vita fingrar.

Att arbete med vibrerande verktyg, särskilt i kombination med kyla, kan orsaka nervskador på händer i form av vita fingrar är känt sedan länge. Nu visar en doktorsavhandling som publicerades i våras att även exponering för kyla under uppväxten spelar roll för risken att drabbas av vita fingrar senare i livet. I studien ingick 12 000 personer från landets norra delar. Av dem hade 11 procent av männen och 14 procent av kvinnorna problem med vita fingrar. 

– Det här är en folksjukdom och vi ser en tydlig koppling till exponering för kyla, säger Albin Stjernbrandt, som gjort avhandlingen. För den som någon gång förfrusit händerna kan risken att drabbas av vita fingrar senare i livet tiofaldigas, medan den som haft en hög exponering för kyla utan att förfrysa sig löper en fördubblad risk. 

Vita fingrar – eller Raynauds fenomen som det heter – är en form av kärlskada som kan leda till känselbortfall, försämrad finmotorik, smärta och kraftlöshet. Inom yrkeslivet är symptomen relativt vanligt förekommande hos dem som arbetar med vibrerande verktyg i kalla miljöer, däribland sjömän.   

Det är viktigt att förebygga och upptäcka problemen i tid.

Albin Stjernbrandt menar att det är särskilt viktigt att tidigt söka hjälp vid symptom på Raynauds fenomen. Det kan vara fingrar som vitnar eller blir blåaktiga, stickningar och domningar i händerna. Den utlösande faktorn kan vara arbete med vibrerande verktyg, kyla eller stress. Symptomen går vanligtvis tillbaka av sig självt när exponeringen upphör men återkommer vid ny exponering och kan dessutom förvärras med tiden. 

– Det är viktigt att förebygga och upptäcka problemen i tid eftersom det är så lite vi inom sjukvården kan erbjuda för att lindra besvären. En del av dem som kommer till kliniken är äldre och säger att ”Jag är 63 år och tänker fortsätta jobba de två år jag har kvar”. Jag kan förstå resonemanget, men man ska ju helst ha ett värdigt liv efter pensioneringen också, säger Albin Stjernbrandt. 

Trots att många i Sverige arbetar i kalla miljöer har Arbetsmiljöverket inte tagit fram några riktlinjer för arbete i kyla utomhus. Det, menar Albin Stjernbrandt, är en brist som borde åtgärdas. 

– Det finns en internationell ISO-standard för köldexponering vid arbete utomhus, men Arbetsmiljöverket har inte införlivat den i sina föreskrifter.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook