Utredning av ILO:s superkonvention

Utredningen om ILO:s (International labour organisation) superkonvention lämnades till regeringen i december i fjol och ska nu ut på remiss.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Utredningen om ILO:s (International labour organisation) superkonvention lämnades till regeringen i december i fjol och ska nu ut på remiss. En konsekvens enligt utredningen blir betydligt grundligare inspektioner av utländska fartyg där sådant som lönenivå, vilotid, sjukvårdsförsäkringar och de anställdas ålder ska granskas.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook