Dag: 18 februari, 2013

Användandet av hälsovådliga vaskmedel på Transatlantics och Viking Supply Ships fartyg har minskat med över 90 procent. Nu går rederiet vidare med limmer och…
Problemen vid förtöjning bekräftas av sökning i branschens olycks-och tillbuds-rapporteringssystem Insjö/ForeSea. Här följer ett par exempel på förtöjningsskador hämtade i systemet. Dödsfall då broms…
Ett fartyg höll på att förtöja. På backen var en matros och dennes avlösare som var under introduktion. Styrman var på kajen och lade…
Vid förtöjning lades förspringet på pollare, och med maskin sakta fram fördes fartyget för att få sidan till kaj. Trossen brast och slog till…
I ett cirkulär från IMO varnas för falsktillverkad säkerhets och nödutrustning. Produkterna är billigare än originalen, men är också alltid sämre och har inte…
På ett mindre fartyg hade föraren varit i maskinrummet och genomfört tillsyn utan anmärkning. En timma senare utlöste brandlarmet i maskinrummet. Det visade sig…
Inom forskningsprojektet Horizon under- söks hur olika vaktsystemen ombord påverkar trötthetsfaktorn på däck och i maskinrum. Forskarna har tagit fram en prototyp till ett…
Arbetsmiljöverket har tagit fram ett interaktivt självskattningsverktyg som kan användas för att undersöka den psykosociala miljön på sin arbetsplats. Verktyget har utvecklats som ett…