Felplacerad tross slog till matros

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett fartyg höll på att förtöja. På backen var en matros och dennes avlösare som var under introduktion. Styrman var på kajen och lade trossarna på pollare. Man hade för avsikt att förtöja med förspring, förända, akterspring och akterända, i den ordningen. Då man fått förspringet på plats och styrman fått förändan på pollare, skulle förändan tas hem. När den sträcktes, släppte den från brytarkungen och slog till matrosen över bröst, ansikte och huvud. Matrosen skadades och ambulans fick tillkallas. Det visade sig att trossen lagts på fel sida om brytarkungen och bara hölls på plats av en styrpinne (egentligen endast till för att hindra trossen från att falla ner på däck vid slack). När trossen togs hem och det blev kraft på styrpinnen, lossnade den.

SFu 06.05.02 TSS 2012-4103

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook