Trivselmätning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett interaktivt självskattningsverktyg som kan användas för att undersöka den psykosociala miljön på sin arbetsplats. Verktyget har utvecklats som ett led i 2012 års EU-kampanj om riskbedömningar av den psykosociala arbetsmiljön.
Du hittar det på http://www.av.se/Aktuellt/eu_kampanj/

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook