Annelie rensar i kemikalieförråden

Användandet av hälsovådliga vaskmedel på Transatlantics och Viking Supply Ships fartyg har minskat med över 90 procent. Nu går rederiet vidare med limmer och målarfärger. Projektet drivs av Annelie Rusth Jensen som jobbat med frågan i över fem år
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Användandet av hälsovådliga vaskmedel på Transatlantics och Viking Supply Ships fartyg har minskat med över 90 procent. Nu går rederiet vidare med limmer och målarfärger. Projektet drivs av Annelie Rusth Jensen som jobbat med frågan i över fem år.annelie1

När Anneli började på Transantlantic lät hon göra en kemikalieinventering av vaskmedlen på några av fartygen. Den visade att det användes ett stort antal giftiga och miljöfarliga produkter ombord och att fartygen många gånger använde olika preparat för samma ändamål. En handlingsplan upprättades för att minska antalet leverantörer, byta ut toxiska produkter mot ”snällare” alternativ och få en enhetlig kemikalielista för samtliga fartyg. 
– Att de använder samma grejer på fartygen är väldigt viktigt. Annars måste de läsa in sig på nya produkter varje gång de byter båt, säger Annelie. Tillsammans med leverantörer och ombordanställda har man kommit överens om vilka produkter som ska användas och till vad.
– För oss har det varit väldigt viktigt att ha besättningarna med i det här arbetet. De vet vad de behöver och ska inte känna att det här är något som vi på kontoret hittat på och driver igenom över huvudet på dem. Arbetet med vaskmedlen har mynnat ut i nya listor med de produkter som tillåts att köpas in.
– Vid enstaka extremfall, som till exempel ett större oljespill, kan det behövas starkare grejer som inte finns med på listan. Då får man ansöka om att få använda en viss produkt och vi utfärdar ett tillfäl- ligt skriftligt godkännande, säger Annelie.
Rederiet har också låtit installera doseringsapparater på tvättmaskinerna ombord. Det gav omgående resultat.
– De flesta fartyg har halverat förbruk- ningen, men ett fartyg har minskat med hela 80 procent. Förutom att det går åt mindre tvättmedel slipper besättningen hålla på med pulver som de inte bara kan få på huden utan också andas, in säger Annelie.
 Nu har Annelie gått vidare med limmer. Första steget, inventering, är genomfört och hon konstaterar att det finns mycket att göra även här. 
– Hittills har jag bara skrapat på ytan, men jag har redan upptäckt en produkt som innehåller cancerogena ämnen. Jag kontaktade leverantören som hade ett likvärdigt lim som inte är lika skadligt för hälsan.
Att hitta bra ersättningsprodukter är sällan ett problem, säger Annelie. 
– Ju mer sådant vi efterfrågar desto större blir utbudet.

Mycket information

Som kund har vi stora möjligheter att påverka utvecklingen.
Informationsspridning är en central del i rederiets kemikaliearbete. Enkla blad med farosymbol och den skyddsutrustning som en viss produkt kräver har tagits fram. Informationsbladen är i A6-format och har placerats intill produkten den beskriver. 
– Jag hade önskat att man varje gång läste igenom säkerhetsdatabladet innan man använde en produkt. Men de är åtta till tolv sidor långa och jag är rätt säker på att man inte gör det, säger Annelie.
Rederiet har också tagit fram A3 ark för varje avdelning där de mest använda kemikalierna listas tillsammans med en kort beskrivning av egenskaper och skyddsbehov.
 – Vill de sätta upp dem gör de det, men vi tvingar ingen. Vi arbetar inte med pekpinnar utan med belöningar och uppmuntran. 
Inledningsvis har kemikaliearbetet inneburit en hel del arbete för Annelie. Men i ett större perspektiv är hon övertygad om att det minskar den totala arbetsbördan. Dessutom har rederiets kostnader för kemikalier minskat med 5-10% årligen sedan starten.
 – Inköpen är färre och vi har inte lika många leverantörer och produkter att hålla reda på. Vi håller också nere kostnaderna genom att köpa in större kvantiteter och samordna transporterna till fartygen. När det gäller tvättmedlet kostade installationen av doseringsapparaterna inte mer än cirka åttatusen kr per maskin så den investeringen återbetalade sig snabbt.

Annelie Rusth Jensen

Ålder: 53
Familj: Gift, tre vuxna barn
Bor: Varberg
Tjänst: Sustainability coordinator på Viking Supply Ships och Transatlantic Aktuell: Jobbar för att minska användandet av kemikalier ombord. Bakgrund: Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledare
Arbetsmiljö tips: Tänk efter före och minimera riskerna.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook