Kylslangar gick av

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

På ett mindre fartyg hade föraren varit i maskinrummet och genomfört tillsyn utan anmärkning. En timma senare utlöste brandlarmet i maskinrummet. Det visade sig att huvudmaskinerna tömts på glykolvätska då slangarna från motorblocket till den elektriska motorvärmaren brustit. Röken som vattenångan bildade hade fått branddetektorn att lösa ut. En trolig orsak till olyckan är att kallt vatten sugits in i sjövattenintagets filter, blivit till is, proppat igen och därmed begränsat kylningen av motorerna. Det har lett till överhettning av slangarna och bidragit till att dessa brustit. Ytterligare en faktor kan vara att kylvätskan bytts ut mot en mer aggressiv sort. Problemet har uppstått ett flertal gånger på rederiets fartyg. Har man bytt kylvätska eller slangmodell finns det anledning att kontakta leverantören.

SFu 06.05.02 TSS 2012-3947

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook