Dag: 1 juni, 2021

Dödliga arbetssjukdomar ska omfattas av den nollvision som sedan 2016 gäller för arbetsolyckor. Det var en av nyheterna i regeringens nya arbetsmiljöstrategi som presenterades…
Den 25 juni uppmärksammas sjömän världen över genom International maritime organizations (IMO) Sjömännens dag. Förra året inleddes en kampanj för att uppmana regeringar att…
Att få flyt i det systematiska arbetsmiljö-arbetet kan upplevas som svårt, ibland nästintill övermäktigt. I grunden är det viktigt att ha själva strukturen för…