Nollvision för dödliga arbetssjukdomar

Dödliga arbetssjukdomar ska omfattas av den nollvision som sedan 2016 gäller för arbetsolyckor. Det var en av nyheterna i regeringens nya arbetsmiljöstrategi som presenterades i februari.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Att måla med två­komponents­färg utan personlig skyddsutrustning innebär stora hälsorisker.

 År 2016 införde regeringen en nollvision för dödliga arbetsplatsolyckor. I den senaste arbetsmiljöstrategin som presenterades i februari utvidgas nollvisionen till att även omfatta arbetssjukdomar med dödlig utgång. Regeringen tar därmed fasta på Statskontorets utvärdering av arbetsmiljöstrategin där man pekar på att det främst är mansdominerade branscher som drabbas av dödsolyckor medan kvinnodominerade branscher oftare präglas av mer långsiktiga yrkesskador som över tid kan mynna ut i olika typer av sjukdomar. 

– Långt fler människor dör i arbetssjukdomar än i arbetsolyckor, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, enligt tidningen Arbetsliv, när hon presenterade regeringens arbetsmiljöstrategi på ett seminarium arrangerat av Afa Försäkring. Vi vet också att arbetssjukdomar ökar och skördar fler liv. Därför utökar nu regeringen sin nollvision till att även omfatta arbetssjukdomar. 

I samband med att den nya arbetsmiljöstrategin lades fram gav regeringen ansvariga myndigheter i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för hur arbetsmiljöstrategin ska omsättas i praktiken. Inom sjöfarten är det Transportstyrelsen som ansvarar för tillsynen av arbetsmiljön i fartygen.

– På grund av pandemin, pensionsavgångar och sjukdom har vi inte hunnit titta närmare på arbetsmiljöstrategin ännu, säger Fredrik Jonsson, sektionschef på Transportstyrelsen. Men vi kommer att behöva samla parterna, Sarf och de fackliga organisationerna, för att se vad vi tillsammans kan göra.   

Långt fler människor dör i arbetssjukdomar än i arbetsolyckor.

När det gäller nollvisionen vid arbetsolyckor arbetar Transportstyrelsen på samma sätt som Arbetsmiljöverket, säger Fredrik Jonsson, med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

– Vi har jobbat med det här tillsammans med parterna de senaste två åren, pandemiåret borträknat, och tagit fram en riktlinje för hur vi ska stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet i rederierna. Sedan är det upp till parterna att sprida det vi kommit fram till i sina respektive organisationer. 

Även internt vidtas åtgärder med utbildning av Transportstyrelsens egna inspektörer i systematiskt arbetsmiljöarbete. Den utbildningsinsatsen startade i januari 2020, men har legat vilade sedan pandemin bröt ut. 

– Det handlar om att vi ska lyfta fram det systematiska arbetsmiljöarbetet och spetsa till den delen av inspektionen för att se att det verkligen fungerar ombord. Så snart pandemin är över kommer vi att återuppta utbildningen, säger Fredrik Jonsson.  

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook