Afa stöttar arbetsmiljöutbildning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Arbetsgivare som vill fortbilda skyddsombud och chefer i arbetsmiljö kan få ekonomiskt stöd för detta hos Afa försäkringar. Ersättning kan sökas för kursavgifter, resor, kost och logi på utbildningar upp till tre dagar. Läs mer på https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare–fack/arbetsmiljoutbildning/las-mer-och-ansok/

 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook