Dag: 21 mars, 2016

Forskare är idag överens om att livsstilen avgör hur vi mår och hur länge vi lever. Ärftliga faktorer står endast för tio procent. Det…
Ett nationellt centrum för arbetslivsforskning, ett forum för dialog med arbetsmarknadens parter och ett dussintal nya uppdrag till Arbetsmiljöverket. Det är något av innehållet…
Risken för hörselskador hos nyfödda ökar om mamman under graviditeten arbetar i bullriga miljöer. Det visar ny forskning vid Institutet för miljömedicin på Karolinska…
Familjär stämning, delaktiga besättningar och svensk flagg. Det tror Ingvar Lorensson, Donsötanks nya vd, bidrar till trivseln på fartygen. – Alla vi iland som…
Brandlarmet utlöstes i maskinrummet på en mindre färja. En besättningsman sprang ner för att undersöka orsaken och exponerades då för rök eftersom maskinrummet var…
Transportstyrelsen har uppmärksammat ett antal händelser som inträffat vid lasthantering med kran på bulk- och torrlastfartyg. I samband med lossning av timmer ur lastlucka…
Transportstyrelsen har uppmärksammat ett antal händelser som inträffat vid förtöjning. En olycka inträffade när ett mindre passagerarfartyg skulle förtöja. Då fartyget närmade sig den…
Ett enkelt sätt att öka medvetenheten och vaksamheten ombord är att använda sig av egenkontroll. Inom kärnkraftsindustrin använder man till exempel begreppet STARK, vilket…
Fyra gånger om året sammanställer Transportstyrelsen information om säkerhetsrelaterade händelser (publiceras även i San-nytt). Från och med i år kan den som önskar skaffa…