Femårsplan för bättre arbetsmiljö

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett nationellt centrum för arbetslivsforskning, ett forum för dialog med arbetsmarknadens parter och ett dussintal nya uppdrag till Arbetsmiljöverket. Det är något av innehållet i regeringens femåriga arbetsmiljöstrategi. Ett syfte med strategin är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook