Goda relationer skapar säkrare fartyg

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

11Familjär stämning, delaktiga besättningar och svensk flagg. Det tror Ingvar Lorensson, Donsötanks nya vd, bidrar till trivseln på fartygen.

– Alla vi iland som jobbar med driften är själva sjömän. Vi vet vad det innebär att arbeta ombord, säger han.

Inom tanksjöfarten är begrepp som säkerhet och kvalitet särskilt viktiga. Oljebolagen är känsliga för fel och brister och bedriver egna, stränga inspektioner där fartygen nagelfars. Under senare år har lastägarnas intresse för dem som jobbar ombord vuxit. Kompetens och trivsel kopplas samman med risken för olyckor och det ställs krav på goda relationer mellan management och besättningar.

– Oljebolagen har upptäckt att låg personalomsättning och nära relationer mellan land och sjö minskar olyckorna, säger Ingvar Lorensson. Ett oljebolag vi arbetar för kräver till och med att någon i seniorbefattning från kontoret iland besöker minst ett fartyg i månaden.

Donsötanks vd tror att det här arbetssättet gynnar rederier som hans eget, som strävar efter att skapa en familjär stämning och delaktighet.

– De som är intresserade får vara med och fatta beslut och påverka utvecklingen. Vi tror att personalen blir mer engagerad på det sättet.

Ingvar Lorensson talar utifrån egen erfaren-het. Han är själv utbildad sjökapten och fram till 2004 jobbade han ombord för att därefter ägna sig på heltid åt drifts- och säkerhetsfrågor.

– För oss på kontoret är fartygen i centrum, det är de på båtarna som har kunskap-en om det som händer ombord. Därför är vi också otroligt måna om att behålla våra besättningar och ha så låg personalomsättning som möjligt, säger han.

För att personalen ska trivas försöker man, berättar Ingvar Lorensson, i möjliga-   ste mån tillgodose deras önskemål berättar Ingvar Lorensson. På samtliga fartyg har man också tillgång till internet, något som särskilt uppskattas av de kontraktsanställda filippinare som utgör ungefär hälften av rederiets cirka 150 ombordanställda.

– De jobbar ett halvår i sträck och för dem är det väldigt viktigt att kunna hålla kontakten med familj-en. Men jag tror även att de trivs bra och flera av dem har jobbat hos oss ändå sedan Tap-systemet infördes 1997.

Undviker turbulens

Som så många andra Donsöbor har Ingvar Lorensson växt upp med sjöfart. Med en pappa, släkt och grannar involverade i branschen tvekade han aldrig när det blev dags att välja yrkesbana.

– Jag är född in i det här rederiet och har ett fruktansvärt stort intresse för båtar. Vi har också mycket utbyte med de andra tankrederierna på ön, både socialt och affärsmässigt. Men allt kretsar inte kring sjöfarten och många här har en aktiv fritid inom idrotten och kyrkan, säger han.

I maj förra året utnämndes Ingvar Lorensson till vd för Donsötank som idag har sju fartyg. Samtliga går under svensk flagg, något som bland annat grundar sig på personalens inställning.

– Vi har förstås tittat på vad ett flaggbyte skulle innebära, men vi ser inte bara fördelar. Bland annat vet vi att en del av vår personal vill jobba under svensk flagg och de skulle inte följa med i en flytt. Får vi turbulens bland personalen kan det påverka säkerheten och lastägarnas vilja att anlita oss.

Flera av dem som jobbar ombord är själva från Donsö eller någon annan, närliggande ö. Enligt Ingvar Lorensson har den starka sjöfartstraditionen i Göteborgs södra skärgård goda chanser att leva vidare.

– En ny generation här utifrån är på väg in i branschen och flera i kommande generationer går utbildningar med sjöfartsinriktning i Göteborg. Det är roligt att det finns några som vill ta över efter oss.

Linda Sundgren12

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook