Foster i magen uppfattar buller

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Risken för hörselskador hos nyfödda ökar om mamman under graviditeten arbetar i bullriga miljöer. Det visar ny forskning vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. Framför allt är det lågfrekvent buller som tenderar att nå fram till fostret.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook