Risker vid lasthantering med kran

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

9Transportstyrelsen har uppmärksammat ett antal händelser som inträffat vid lasthantering med kran på bulk- och torrlastfartyg. I samband med lossning av timmer ur lastlucka nummer två på ett fartyg, var kranen tvungen att svänga över lastlucka nummer ett för att nå kajen. En besättningsman höll på med rengöring av lastrum ett när kranen svängde över och några stockar gled ur gripen. En av stockarna träffade besättningsmannen som fick skador som ledde till sjukavmönstring. Transportstyrelsen vill påminna om vikten av god kommunikation och tydliga rutiner mellan stuveri och fartyg.

En annan händelse inträffade i samband med läktring av bulklast mellan två fartyg. Last rasade ner över skopan och kranen fastnade. Man beslöt att försöka dra loss skopan med en annan kran. En frivillig skickades ner för att fästa skopan med kättingar till den andra kranens skopa. Personen hoppade sen upp i den skopa som skulle lyfta den fastsatta och säkrade sig själv med säkerhetssele. När lyftet påbörjades, krängde fartygen till på grund av sjögång. En av kättingarna brast varvid den lyftande skopan krängde till kraftigt och besättningsmannen föll, trots säkerhetsselen, och slog sig med fraktur på höften som följd. En liknande händelse utreds av Statens haverikommission, där armen på en av fartygets kranar vek sig och föll ner i lastrummet vid lastning.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook