”Alla yrkesgrupper ombord har inslag av handintensiva arbeten”

Kockar, kallskänkor och hotell­personal. Det är de yrkesgrupper ombord i färjor där handintensiva arbets­uppgifter är som vanligast. Om det berättade Magnus ­Sköldbäck från företagshälsovården Runstenen under ett föredrag på San-konferensen.
Ergonomen Magnus Sköldbäck har lett en kartläggning av handintensiva arbeten på fyra av Stena Lines fartyg.

2019 kom en ny föreskrift som säger att den som utför handintensiva arbeten ska erbjudas medicinska kontroller. Stena Line har därför låtit göra en riskbedömning av samtliga personalkategorier ombord på sina färjor för att utreda vilka befattningar som har handintensiva arbeten. Riskbedömningarna har genomförts i samarbete med företagshälsovården Runstenen under ledning av ergonomen Magnus Sköldbäck. 

– De yrkesgrupper som vi bedömde har handintensiva arbeten är kockar, kallskänkor och de som städar hytter, säger han under en intervju efter konferensen. De låg ganska högt på den bedömningsskala som vi använde oss av. 

Den som har ett hand-intensivt arbete kan få olika typer av besvär.

Som handintensivt arbete räknas arbetsuppgifter som utförs med ”… ihållande snabba handledsrörelser i kombination med kraft”. Rörelserna ska också genomföras ”… ofta eller under en väsentlig del av arbets-dagen”, enligt Arbetsmiljöverkets webbplats. 

– Alla yrkesgrupper ombord har inslag av handintensiva arbeten, men om det bara sker under en begränsad tid bedöms det inte som skadligt. Att diska kan exempelvis vara handintensivt, men om man bara gör det en timme om dagen och sedan ägnar sig åt annat, är det inte ett problem, säger Magnus Sköldbäck. 

I studien ingick fyra fartyg som trafikerar olika linjer. De fartyg som stack ut i kartläggningen var de med kortare överfarter och snabba hamnuppehåll. 

– Ett exempel är färjan mellan Varberg och Grenå. Där är möjligheterna till återhämtning mindre vilket gör vissa arbetsmoment mer handintensiva hos dem. 

Den som har ett handintensivt arbete kan få olika typer av besvär; inte bara i händer och handleder utan också i armar, axlar och rygg. Men oavsett var problemen uppstår är nyckeln till en snabb och bra läkning att reagera och -agera i tid, menar Magnus Sköldbäck.

Så här gick riskbedömningarna av handintensiva arbeten till:

• Möte med ansvariga chefer. 
• Observationer av utvalda arbetsmoment. 
• Intervjuer av arbetstagare samt skattning av belastning.
• Checklistor. 
• Sammanställning.
• Viss hänsyn tagen till rapporter med mätresultat från Arbets- och miljömedicin i Uppsala. 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook