Dag: 15 december, 2023

Den årliga San-konferensen har utvecklats till en mycket uppskattad tradition för många av oss som på olika sätt jobbar med arbetsmiljöfrågor i vardagen. Ett…
Årets San-pris går till en framgångsrik duo som genom ett långvarigt och målmedvetet arbete lyckats vända en tämligen besvärlig personalsituation på fartyget där de…