”Fartygsmiljön är ett nytt område inom synergonomin”

Dagsljus och innebelysning påverkar inte bara vår dygnsrytm utan kan också ha effekt på prestations-förmåga och vårt fysiska mående. Om det berättade forskaren och synergonomen Hillevi Hemphälä under San-konferensen. Nu har hon fått en inbjudan att besöka is-brytarna i Luleå för att studera ljusförhållanden ombord i fartyg. 
Hillevi Hempälä.

Dålig synergonomi på arbetsplatsen kan få en rad oönskade konsekvenser. Det kan leda till sömnproblem och öka risken för olyckor, men också orsaka led- och -muskelvärk med smärta i nacke, skuldror och rygg. I snart 20 år har Hillevi -Hemphälä forskat om hur -ljuset påverkar människan och våra förmågor. Enligt henne är besvär till följd av problem med felaktig ljussättning vanligare än många tror. 

– Mellan 20 och 40 procent av befolkningen får problem om belysningen är dålig. Det kan handla om för stora kontraster mellan ljus och mörker, ljusflimmer eller arbetsbelysning som bländar eller skapar skuggor, säger hon i en intervju efter konferensen.

Mellan 20 och 40 procent av befolkningen får problem om belysningen är dålig. 

Hillevi Hemphälä konstaterar att arbetsmiljön ombord i fartyg är särskilt utmanande ur ett synergonomiskt perspektiv. Arbetet i maskinavdelningen sker utan tillgång till dagsljus medan det skarpa dagsljuset från ventilerna på bryggan kan leda till problem för befälen vid instrumentpanelen. 

– Men fartygsmiljön är ett nytt område inom synergonomin som vi behöver -studera närmare innan vi kan uttala oss mer i detalj. Nu har jag fått en inbjudan från isbrytarna för att komma ombord och studera -belysningen hos dem, säger -Hillevi Hemphälä. 

På isbrytarna är planen att fokusera på framför allt tre områden: dag- och nattbelysningen på bryggan, -belysningen generellt i fartyget samt belysningen i fönsterlösa utrymmen. 

– Vi ska söka forskningsmedel för att kunna genomföra en förstudie om belysningen och ljusförhållanden ombord. Fartygs-miljön är komplex och jag ser framför mig att förstudien kommer leda fram till tre doktorandprojekt med olika infallsvinklar. Om fem, sex år kommer vi nog kunna säga betydligt mer om belysningen på fartyg, säger Hillevi Hemphälä.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook