Olyckorna i den europeiska sjöfarten minskade under 2022

Förra året minskade antalet olyckor och incidenter inom sjöfarten i Europa jämfört med året innan, från 2.692 till 2.510. Det framgår av den europeiska sjöfartsmyndigheten Emsas senaste statistiksammanställning av olyckor.

Även antalet personskador sjönk i fjol. Mellan åren 2014 till 2022 rapporterades i snitt 753 personskador om året. Under 2022 var den siffran 597, vilket är det lägsta antalet skadade som rapporterats till Emsa sedan 2014. Av de skadade var i snitt 84 procent ombordanställda.

Den vanligaste orsaken till personskador är att snubbla, halka eller falla. Under 2022 omkom 38 personer ombord, majoriteten av dem var anställda. Det var betydligt färre än genomsnittet för perioden 2014–2022 med 67 omkomna. Den vanligaste orsaken bakom dödsfallen var, precis som vid övriga personolyckor, att snubbla, halka eller falla. 

Majoriteten av olyckorna inom den europeiska sjöfarten sker på lastfartyg följt av passagerarfartyg och fiskefartyg.  

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook