Etikett: Utblick

Under 2022 inledde International labour organization (ILO) och International maritime organization (IMO) ett samarbete i syfte att förbättra villkoren för världens sjömän. Det skriver…
I de senaste tabellerna från Paris MOU som återspeglar hur väl världens sjöfartsnationer följer internationella regler, hamnar Sverige på plats 20 på den vita…
Kriget I Ukraina påverkar sjöfarten och ombordanställda på en rad olika sätt. Bland annat blev runt 2 000 sjömän på 94 fartyg fast ombord…
Olycksstatistiken från den europeiska sjöfartsmyndig-heten, EMSA, för år 2020 publicerades i december. Sammanlagt rapporterades 2 837 händelser under 2020 i europeiska farvatten och i fartyg…
Den 25 juni uppmärksammas sjömän världen över genom International maritime organizations (IMO) Sjömännens dag. Förra året inleddes en kampanj för att uppmana regeringar att…
Pandemin ställer till stora problem vid besättningsbyten och i mitten av februari fanns det cirka 300 000 sjömän ombord som överskridit sina kontraktstider. Det enligt…