Psykisk ohälsa till följd av pandemin

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Pandemin ställer till stora problem vid besättningsbyten och i mitten av februari fanns det cirka 300 000 sjömän ombord som överskridit sina kontraktstider. Det enligt uppskattningar från ITF (The international transport workers’ federation). För de som varit ombord längst talas det om uppemot två år. Samtidigt går lika många sjömän hemma och väntar på att få komma ut och tjäna ihop sitt levebröd igen. Men det går framåt. Allt fler länder väljer att klassa sjömän som så kallade key workers vilket underlättar resor till och från fartygen. Den 5 februari var det enligt IMO (International maritime organization) 55 länder som godkänt sjömän som key worker. 

De långa tiderna ombord och ovissheten kring av- och påmönstringar påverkar också sjömäns hälsa, visar forskningsrapporter. Enligt en enkätundersökning från universitetet i Zadar i södra Kroatien framgår att en majoritet av de svarande upplever någon form av negativ effekt på grund av pandemin. Flera känner sig övergivna eller mår dåligt över att inte veta när de kan åka hem och det rapporteras om trötthet, ångest och depression. I en studie från Lloyd´s register i Storbritannien rapporteras att nära hälften av de tillfrågade sjömännen som är fast ombord lider av trötthet och 38 procent uppger att de drar sig undan sociala aktiveter ombord. Ytterligare en studie, från World maritime university (WMU) i Malmö, visar att 36 procent av de tillfrågade sjömännen inom den internationella sjöfarten har fått en ökad arbetsbelastning på grund av pandemin vilket i sin tur leder till stress och trötthetsproblem.        

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook