Källa: EMSA

Olycksstatistiken från den europeiska sjöfartsmyndig-heten, EMSA, för år 2020 publicerades i december. Sammanlagt rapporterades 2 837 händelser under 2020 i europeiska farvatten och i fartyg under EU-flagg. Det är 466 händelser färre än året innan. Orsaken till tillbakagången är troligen den minskade fartygstrafiken under pandemin, uppger rapportförfattarna. 

I ett längre perspektiv visar statistiken från EMSA att 359 personer mist livet i olyckor inom den europeiska yrkessjöfarten (fiskefartyg undantagna) under åren 2014 till 2020. Den vanligaste orsaken till fartygsrelaterade olyckor med dödlig utgång är kollisioner, medan halk- och fallolyckor dominerar bland personlyckor. 

Antalet personskador ombord har legat runt 1 000 om året mellan 2014 och 2019. Under 2020 sjönk den siffran till 675 skadade. En majoritet av de skadade är ombordanställda och flest tillbud sker i passagerartrafiken. 

Rapporten finns att läsa på emsa.europa.eu.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook