Dag: 4 mars, 2022

Trygghet, inkludering och motivation är ledorden i forskningsprojektet Redo 2. Efter ytterligare anslag går projektet in i en ny fas med fokus på förebyggande…
Olycksstatistiken från den europeiska sjöfartsmyndig-heten, EMSA, för år 2020 publicerades i december. Sammanlagt rapporterades 2 837 händelser under 2020 i europeiska farvatten och i fartyg…